Terms and Conditions

Terms and Conditions เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการยอมรับจากทั้งผู้ใช้บริการ กับทาง ufabettering.com เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ช่วยให้การเข้าเล่นวางเดิมพันเกิดมาตรฐาน ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการบังคับใช้จะขออธิบายเป็นข้อ ๆ ดังนี้

Term and conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึงจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บของเราได้
  2. เรื่อง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” คุณจะได้รับสิทธิ์ในการเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์เป็นอย่างดี ไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนก่อนได้รับอนุญาตอย่างแน่นอน
  3. ในการเข้าใช้งานต้องถือข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางเว็บเป็นสำคัญ
  4. ไม่ว่าเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นก็ตาม ทางเว็บขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถ้ามีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของทางเว็บ ท่านต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามสมควร
  5. เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ทาง ufabettering.com ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  6. ข้อมูล รูปภาพ รวมไปถึงคลิปเสียงวีดีโอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บ ufabettering.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บทั้งหมด ห้ามนำไปเผยแพร่ข้อมูล หรือทำการคัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บก่อนเป็นอันขาด
  7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะมีผลควบคุมตามกฎหมาย เมื่อได้รับการยอมรับจากทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้ใช้บริการ และทางเว็บ ufabettering.com
  8. ถ้าท่านมีคำถาม หรือสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม กรุณาติดต่อไปที่ contact@ufabettering.com
  9. หากมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ทางเว็บขอยกเลิกการให้บริการทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะถือเป็นการยอมรับทันที หลังจากที่ทำความเข้าใจครบถ้วนตรงกันทุกข้อ